Kontrollansvarig


Vid varje renovering eller nybyggnation i Sverige där det krävs ett bygglov hos kommunen krävs det också en kontrollansvarig för att godkänna och se över att arbetet utförs på rätt sätt. Det finns idag ca 4 000 certifierade kontrollansvariga i Sverige. Certifieringen är såkallad personcertifiering, vilket betyder att endast de som är certifierade enligt KA4 får utföra arbetet. Patrik Vestlund är en av dessa och han hjälper både byggherrar och privatpersoner med att se till så allt går rätt till vid större om/- och nybyggnationer.

För att läsa mer om certifieringen och vad en kontrollansvarig gör kan du gå in på Boverkets hemsida.

Har du några frågor kring detta eller är i behov av en kontrollansvarig - tveka inte på att kontakta oss!