Totalentreprenad


Under 1800-talets slut och 1900-talets början byggdes många vackra sekelskiftesvåningar. De flesta har sovrummen mot gatan, medan köken byggdes mot gården. Idag är innergårdarna ofta lummiga och trevliga, medan gatorna är hårt trafikerade, vilket gör att många vill ändra planlösningen helt.
 
Det finns många andra anledningar till att modernisera sin fastighet och vi sköter om hela arbetet, från ett första idémöte till färdigt utförande. Vi hjälper dig med förslag på allt från planlösning till val av klinkerplattor. Du får en faktura från oss och slipper alla mellanhänder.